Spring til indhold

Rejsevejledning - Forenede Arabiske Emirater

Gyldig: 18.10.2018Senest redigeret  12.06.2018

 

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i de Forenede Arabiske Emirater. Du bør dog være opmærksom på risikoen for terror.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i de Forenede Arabiske Emirater. De Forenede Arabiske Emirater har ikke oplevet terrorangreb. Ifølge myndighederne er et antal planlagte terrorangreb blevet afværget.

Angreb vil kunne ske på steder, hvor der er mange mennesker. Du bør være forsigtig f.eks. ved myndigheders bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i De Forenede Arabiske Emirater er lav. Gadekriminalitet som lomme- og tasketyverier sker, men er sjældne.

Kvinder bør undgå at færdes alene. Det gælder især på øde steder, når det er mørkt. Der kan ske seksuelle overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, f.eks. i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De er sjældne, men kan udvikle sig voldeligt. Vær opmærksom på at begivenheder andre steder i den arabiske verden kan påvirke stemningen.

I Golfen er der grænsestridigheder med nabolande om bl.a. øerne Abu Musa, Greater Tunb og Lesser Tunb. Vesterlændinge, som sejler i dette område, kan risikere fængselsstraf.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er lav.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler kan være i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring.

Du kan ikke altid regne med at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Ved længere bilture i ørkenen bør man kun køre på de større veje og altid flere biler sammen.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

De Forenede Arabiske Emirater er et meget konservativt muslimsk land, hvor islamiske regler følges strengt.

Når du rejser i de Forenede Arabiske Emirater, er du underlagt landets lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. I visse tilfælde idømmes dødsstraf.

Indtagelse af alkohol på offentlige steder er strengt forbudt og kan straffes hårdt. Det samme gælder, hvis man optræder beruset. Mange hoteller og restauranter har dog spiritusbevilling.

Ved religiøse helligdomme bør du også som turist være opmærksom på din påklædning (eksempelvis om dine arme og ben er tildækkede). Det gælder især under Ramadanen. Ellers kan den lokale befolkning opfatte det som mangel på respekt, og du risikerer at blive anholdt.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet materiale af ”anstødelig karakter”, f.eks. pornografi.

Det er ulovligt at fotografere eller filme paladser, regeringsbygninger og militære anlæg.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og kan blive straffet hårdt, f.eks. med dødsstraf. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Homoseksualitet er ulovligt og kan blive straffet hårdt, f.eks. med dødsstraf.

Undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Hvis du bliver udsat for et seksuelt overgreb, kan du risikere fængselsstraf. Du kan blive anset som skyldig i sex uden for ægteskab og ikke som offer, hvis du anmelder det. Kontakt altid ambassaden før du eventuelt anmelder et overgreb.

I de Forenede Arabiske Emirater er der vigtige krav til påklædning. Kvinder skal være tildækkede fra skuldre til knæ, når de opholder sig på offentlige steder uden for turistområderne.

Vær opmærksom på at myndighederne har kontrol over adgangen til internettet og kan overvåge aktivitet på sociale medier. Der gælder strenge regler for, hvad man må skrive og vise billeder af på sociale medier.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-emiratisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for De Forenede Arabiske Emirater, hvis De Forenede Arabiske Emirater ikke går med til det.

Hvis du har dansk-emiratisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til De Forenede Arabiske Emirater, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de emiratiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen. Vær opmærksom på at visse former for medicin kan anses som narkotika og være ulovlig, hvis du ikke har en medicinattest.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i De Forenede Arabiske Emirater kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset i visse områder uden for de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til De Forenede Arabiske Emirater.

I de Forenede Arabiske Emirater er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i de Forenede Arabiske Emirater.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte De Forenede Arabiske Emiraters Ambassade i Danmark for yderligere information: Havnegade 39, 1058 København. Tlf.: 77 99 32 60.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.


Rejsevejledningen for De Forenede Arabiske Emirater er senest opdateret den 12. juni 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Kort over de Forenede Arabiske Emirater

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning