Spring til indhold

Det bilaterale forhold mellem Danmark og FAE

Danmarks bilaterale forhold til FAE er generelt godt, og samhandlen mellem de to nationer har været stødt stigende de seneste par år.

Daværende sundhedsminister og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deltog i februar 2007 i sundhedsmessen Arab Health 2007 i Dubai og i 2009 deltog daværende minister Jakob Axel Nielsen i samme messe. Som nævnt deltog HKH Kronprinsen i januar 2010 i World Future Energy Summit (WFES), og i december 2010 i MENA Diabetes Leadership Forum i Dubai. Ved begge lejligheder var HKH Kronprinsen en af hovedtalerne. 

Tegninge-sagen gav anledning til en vis irritation i FAE. Den danske ambassadør i Riyadh (på daværende tidspunkt sideakkrediteret til FAE) blev tilkaldt til en samtale i Udenrigsministeriet i Abu Dhabi. Primært skyldtes reaktionen, at yderliggående grupper i andre lande udnyttede tegninge-sagen til at fremprovokere ganske stærke offentlige reaktioner i FAE. Tegninge-sagen udviklede sig med andre ord til et indenrigspolitisk problem for FAEs regering. Den reagerede med irritation, fordi den var bekymret.

Samarbejdet mellem FAE og Danmark har i den senere tid udviklet sig positivt. Begge lande spillede fra første færd en aktiv rolle i forbindelse med Libyenkrisen i 2011 og samarbejdede nært inden for rammerne af Libyen Kontaktgruppen. I slutningen af 2011 indgik de to lande en MOU om logistisk samarbejde på forsvarsområdet. 

Det må fremhæves, at Emiraterne generelt er interesserede i at undgå spændinger mellem den vestlige og den islamiske verden. FAE - traditionelt et af de mest moderate, åbne og tolerante lande i Mellemøsten - har konsekvent advokeret dialog, og ønsker for næsten enhver pris at undgå en polarisering mellem Vesten og Mellemøsten.