Spring til indhold

De Forenede Arabiske Emirater i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 83.600 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 9.197.910 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 0,61 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 76,90 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 42.970 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 5,05 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) - USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) - USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 8 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 98,67 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde