Spring til indhold

Danmarks ansvar i flygtninge- og migrationskrisen 

Danmark tager ansvar overfor flygtninge
Danmark modtog 14.792 asylansøgere i 2014 (gav 6104 opholdstilladelser til asyl). Og  DK har siden søndag den 6. september 2015 modtaget over 3000 flygtninge ved den danske grænse.

Danmark var i 2014 den 5. største modtager af asylansøgere i EU ift. Befolkningstal og den næststørste modtager af syriske asylansøgere i EU ift. befolkningstal.

Danmark tager over en tre-årig periode 1500 FN-kvoteflygtninge og tog i 2014 7. flest FN-kvoteflygtninge (DK’s genbosætningsprogram) blandt EU's medlemslande i absolutte tal.

Danmark bidrager aktivt til fælles EU-løsninger. Vi deltager ikke i den fælles EU-asyl og indvandringspolitik, men vi  deltager i Schengen- og Dublin-samarbejdet. Som det fremgår af tallene, tager vi mere end vores andel. Ifølge en artikel i NY Times fra 6/9 2015 er Danmark et af 9 lande der (mere end) opfylder EU’s foreslåede kvoter.

Internt i EU støtter Danmark bl.a. hotspots, modtagelsescentre i Italien/Grækenland, styrket grænsekontrol, samt øget EU-bistand til de berørte lande og Balkan. Danmark har bidraget til Frontex, til EU’s overvågning af Middelhavet (fly/personel) og med personale til EU’s Asylstøttekontor.

Eksternt arbejder Danmark for klarere aftaler om tilbagesendelse, en milliardstor Trust Fond på EU-Afrika topmødet i november 2015, bedre markedsadgang for lav- og mellemindkomst-landene i Afrika og Mellemøsten, samt større fokus på migration i EU’s udviklingsbistand og markant styrket nærområdebistand.

Danmark giver massiv bistand til nærområderne og bidrager med stabilisering
Mellem 2010 og 2014 har Danmark ydet 9 mia. kr. i humanitær bistand, og budgettet for indeværende år ligger på 1,775 mia kr. I absolutte tal er Danmark det land i verden, der samlet giver 10. mest humanitær bistand.

Langt hovedparten af de humanitære indsatser går til internt fordrevne, flygtninge og berørte lokalsamfund i og omkring konfliktramte lande og regioner (”nærområder”). Vores støtte går til danske og internationale NGO’ere og FN-organisationer.

I perioden 2010 – 2015 gav Danmark 1,08 mia. kr. til Syrien og nabolande, 894 mio. til Afghanistan og 804 mio. til Somalia i humanitær bistand. I den periode var DK blandt EU-landene den næststørste humanitære donor til Syrien (og nabolande) pr. indbygger. DK er med et bidrag på 75 mio. kr. den største statslige donor til det europæiske regionale beskyttelses- og udviklingsprogram, som under dansk ledelse gennemføres i Libanon, Jordan og Irak.

I 2014-priser har Danmark siden 1960 givet 539 mia. kr. i udviklingsbistand. Vi vil fortsat være et af bare 5 lande i verden, der giver over de 0,7 pct. af BNP, som FN opfordrer til, og dansk bistand er ofte blevet udnævnt til en af verdens bedste. En del af midlerne går også til nærområderne og dermed til at forbedre vilkår i de lande, migranter og flygtninge enten tager afsted fra eller rejser igennem. Fokus: bedre levevilkår, bedre regeringsførelse og rets-systemer, menneskerettigheder, stabilisering, samt fattigsomsbekæmpelse. Danmarks udviklingspolitik vil de kommende år have øget fokus på migration og nærområderne.

Mange FN-organisationer som DK støtter (UNICEF, UNDP etc.) arbejder med at forbedre levevilkår generelt og for flygtninge/internt fordrevne. Danmarks samlede multilaterale bidrag til FN var i 2014 2,2 mia. kr. DK hjælper også bilateralt i nærområderne. Eks: Det Arabiske Initiativ (ca. 275 mio. kr. i 2014), Syrien- og Sahel-programmerne, samt bistand til Afgha-nistan, Pakistan etc. DK har siden 2012 givet ca. 350 mio. kr. til stabilisering i Irak/Syrien.

Endelig har Danmark i mange år bidraget med militære og civile bidrag til en lang række missioner i EU’s nærområde for at søge at stoppe konflikter og stabilisere lande og regioner. Eks: De aktuelle militære/civile bidrag til bekæmpelsen af ISIL, fjernelse af kemiske våben i Syrien, bidrag til FN’s MINUSMA-mission i Mali.