Skip to content

Praktikophold ved Det Danske Generalkonsulat i Dubai 

Økonomi- og handelsafdelingen ved Det Danske Generalkonsulat i Dubai søger hvert halve år to praktikanter

Praktikperiode
Forårssemesteret løber fra primo februar, mens efterårssemestret løber fra primo august – begge i en periode af seks måneders varighed.

Vi tilbyder
Praktikopholdet rummer mulighed for at få international erfaring i Mellemøstens kommercielle og finansielle centrum. Vores praktikanter fungerer som en integreret del af økonomi- og handelsafdelingen og kommer derfor i berøring med en bred flade af analyse- og konsulentaktiviteter under dansk eksportfremme i Mellemøsten. De typiske arbejdsopgaver består dels i kunderelaterede opgaver såsom markedsstudier og partneridentifikationer, og dels i generelle arbejdsopgaver som f.eks. indsamling af markedsinformation, udarbejdelse af sektoranalyser, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i møder og messer samt opdatering af hjemmesiden. Generalkonsulatet er centrum for det regionale samarbejde i Mellemøsten, og der vil derfor være god mulighed for at få indblik i, samt kontakt til, en større del af Mellemøsten. En væsentlig del af arbejdet vil foregå på engelsk, både skriftligt og mundtligt. Arbejdet søges så vidt muligt tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte praktikants studieretning, interesser og kompetencer.

Vi forventer
At du har en erhvervs- eller samfundsøkonomisk baggrund og er indskrevet på en længere videregående uddannelse. Herudover forventer vi, at du er udadvendt, dynamisk og i besiddelse af gode kommunikationsevner. Desuden forventes det, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, at du trives i et travlt og projektorienteret miljø, at du besidder gode formuleringsevner på dansk og engelsk, samt at du er fortrolig med diverse IT-værktøjer.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet og praktikanter opfordres til at søge legater. Konsulatet yder dog et tilskud til dækning af boligudgifter. Boligomkostninger i Dubai er relativt høje.

Ansøgningsfrist
Ansøgning på engelsk (med dansk eller engelsk CV), samt karakterudskrift og anbefalinger skal indsendes i én samlet PDF-fil til hrdubai@um.dk med emnet ”Internship”.
Ansøgningsfrist er d. 1. september for forårssemesteret og d. 1. marts for efterårssemesteret.

Yderligere spørgsmål
Generel information kan findes på www.fae.um.dk og www.facebook.com/DenmarkintheUAE, og yderligere spørgsmål kan rettes til Astrid Svitzer Ching Nielsen på e-mail hrdubai@um.dk eller pr. tlf. (+971) 4 348 0877.