Gå til indhold

Udlandsdanskeres valgret

Når du er bosat i udlandet og frameldt folkeregisteret, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det er kun, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Afholdelse af kommunal- og regionalvalg i Danmark tirsdag den 16. november 2021

Der afholdes kommunal- og regionalvalg i Danmark tirsdag den 16. november 2021.

Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på Generalkonsulatet.

Generalkonsulatets åbningstider: søndag 9-12, mandag og onsdag 12-14. Senest fredag den 22. oktober 2021.
Husk legitimation.


Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside finder du reglerne om hvilke persongrupper, der bevarer deres stemmeret ved bopæl i udlandet, og hvordan du tilmelder dig valglisten.