Spring til indhold

Refusion af moms

Tilbagebetaling af dansk moms kan kun ske til personer bosiddende udenfor EU, og som rejser til et ikke EU-land.

Generelt:

De nærmere regler for refusion af moms af varer, som medtages som rejsegods, og som er købt af personer med bopæl uden for EU, fremgår af Momsbekendtgørelsen (§ 33-36) om momsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU.

Generelt er det en betingelse for momsrefusion, at der ved udrejse fra EU-området sker en dokumenteret toldmæssig udførselskontrol.

Du kan i Danmark opnå momsrefusion gennem to forskellige selskaber, enten via Global Blue eller Denmark Tax-Free Refund. Momsrefusion i Danmark er mellem 13% og 19%, hvilket udgør momsbeløbet minus et administrationsgebyr. Du skal have kvitteringen fra det selskab, du har valgt at handle igennem, toldstemplet ved afrejse fra EU-landet. Vis varerne til tolderne, når du forlader den Europæiske Union, og få dem til at toldstemple formularen. Du skal udføre varerne inden for løbende måned plus 3 måneder.

Attestation fra danske repræsentationer ikke mulig:

Fra den 1. januar 2019 har repræsentationerne ikke længere lov til at udstede erklæringer til brug for momsrefusion til turister, der har været på besøg i Danmark, idet Skattestyrelsen ikke længere accepterer ambassadeerklæringer som tilstrækkelig dokumentation i forbindelse med momsrefusion.

 

Kontakt

Det Danske Generalkonsulat og Handelsafdeling

Umm Suqueim 2,
Al Thanya rd, Al Beteel Street,
Villa 208, P.O. Box 2988
Dubai

Tel. (+971) 4 52 68 700 
Fax (+971) 4 348 0899
E-mail: dxbgkl@um.dk