Skip to content

Praktikophold ved Den Danske Ambassade i Abu Dhabi 

Den Kongelige Danske Ambassade i Abu Dhabi søger hvert halve år to praktikanter

Den Kongelige Danske Ambassade i Abu Dhabi søger to praktikanter hvert halve år. Vi søger en praktikant til den politiske afdeling og en praktikant til public diplomacy afdelingen.

Praktikperiode
Forårssemesteret løber fra primo februar, mens efterårssemesteret løber fra primo august – begge i en periode af seks måneders varighed.

Vi tilbyder
De Forenede Arabiske Emirater og Qatar er to globalt funderede lande i hastig udvikling og vækst og med markante dagsordner i den sikkerhedspolitiske udvikling i regionen. Begge lande bliver dækket fra ambassaden i Abu Dhabi. Som praktikant på ambassaden får du bl.a. mulighed for: 

  • At beskæftige dig indgående med den sikkerhedspolitiske dynamik i regionen,
  • At opnå et unikt indblik i det politiske miljø i FAE og Qatar,
  • At få indblik i hvorledes samfundsfaglige- og politiske teorier omsættes til praksis i et mellemøstligt miljø,
  • At bidrage aktivt med baggrundsresearch til ambassadens indberetningsvirksomhed,
  • At deltage i møder med den danske ambassadør,
  • At opleve, på nært hold, de daglige funktioner og opgaver på en repræsentation i Udenrigstjenesten,
  • At opnå en dybere forståelse for den mellemøstlige kultur gennem den daglige arbejdsgang på ambassaden og opholdet i et af de mest moderate lande i Mellemøsten.
  • Som politisk praktikant vil du beskæftige dig med politisk analyse, baggrundsresearch og skrive indberetninger til  udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner.  Du vil desuden beskæftige dig med dansk repræsentation i IRENA (International Renewable Energy Agency) i Abu Dhabi.
  • Som public diplomacy praktikant kommer du til at arbejde med kommunikation (bl.a. står du for opdateringen af sociale medier) og organiseringen af events. Dit embede kræver ligeledes, at du håndterer kontakten til ikke-statslige aktører og andre ambassader, især fra de nordiske og forskellige EU-lande.  

Vi forventer
At du er dansk statsborger eller har tilknytning til Danmark, at du er indskrevet på en relevant dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse og at du har stor interesse for sikkerheds- og udenrigspolitik. Det vil være en fordel, hvis du allerede har kendskab til Mellemøsten, men det er ikke et krav. Du skal være i stand til at engagere dig i de mange varierende opgaver og udfordringer, som et praktikophold indebærer. Vi forventer endvidere, at du er moden, initiativrig og fleksibel. Herudover skal du være i besiddelse af gode formuleringsevner både på dansk og engelsk, da en væsentlig del af arbejdet vil foregå på engelsk.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet og du opfordres derfor til at søge legater. Du vil blive tilbudt at bo på et værelse på ambassaden. Der indgås en praktikaftale, og du kan tage din SU med under praktikopholdet, såfremt praktikopholdet kan meritoverføres efter dit studies gældende regler.

Ansøgningsfrist

Ansøgning på engelsk samt CV, karakterudskrift og anbefalinger på dansk skal indsendes i én samlet PDF-fil til auhamb@um.dk med emnet ”Internship”.

Ansøgningsfrist for efterårssemesteret 2021 er d. 1. marts 2021.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med praktikopholdet kan rettes til ambassaden på auhamb@um.dk.